Pro pedagogy

Nabídka vzdělávacích progamů

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Středoevropská křižovatka – výukový program I: Od konce monarchie k samostatnému státu

MUZEUM MĚSTA BRNA

ROK 1918 – co nám válka vzala a dala

Edukační program pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia k výstavě Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…

Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se po válečných útrapách vrací do rodného Brna a zamýšlí se, co mu válka vzala a dala a jak žít v nové Československé republice. Účastníci porozumí dějinnému vývoji konce války, zániku Rakouska-Uherska a vzniku samostatného státu. Příběhy ostatních členů rodiny Veselých na pozadí roku 1918 mohou zájemci poznat na edukačních programech v dalších muzeích zapojených pro projektu Republika 100.

Objednávky:

Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
Michal Hančák, Tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz